24÷26.04.2015 Warszawa

CAx Innovation

W dobie nowoczesnych technologii, komputerowo wspomaganych prac inżynierskich CAx, coraz większe znaczenie ma skracanie czasu potrzebnego na przebycie drogi od pomysłu do gotowego wyrobu. To właśnie decyduje, że jedne firmy skutecznie stawiają czoła konkurencji, a inne, choć mają świetne pomysły - nie.

CAx Innovationa obejmują kompletny obszar technologii i narzędzi komputerowo wspomaganego projektowania CAD, wytwarzania CAM, obliczeń inżynierskich CAE, obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, integracji w wytwarzaniu CIM, szybkiego prototypowania części i narzędzi RP/RT (drukarki 3D), inżynierii odwrotnej RE (skanery 3D) oraz wirtualnej rzeczywistości VR.

Istotną cechą targów jest ich kompleksowość – nie ograniczają się one bowiem tylko do oferty wystawienniczej. Targom towarzyszą liczne sesje wykładowe i seminaryjne organizowane przez ProCAx. Ponad to udział w targach przedstawicieli renomowanych firm, oferujących produkty tworzące naturalny ciąg technologiczny od pomysłu/projektu do wytworzenia gotowego wyrobu, jest doskonałą okazją do nawiązania trwałych kontaktów biznesowych.

ZAPRASZAMY